1. Download các bản cài đặt : CSM Server, CSM Client và Mysql
tại đây : http://csm.zing.vn/trang-chu/tai-ve.html

2. Bạn phải có quyền administrator trên máy tính cài đặt.
3. Không cài bản Client và Server trên cùng một máy tính.
4. Máy làm Server phải có địa chỉ IP tĩnh (Cách thiết lập IP tĩnh).
5. Các máy trạm Client có thể dùng địa chỉ IP tĩnh hoặc IP động.

1. Cài CSM Server trên máy chủ: Gồm hai bước chính:

Bước 1: Cài đặt MySQL 5.0
Bước 2: Cài đặt CSM Server 4.3.3
Xem Clip hướng dẫn cài đặt trên máy Chủ (CSM Server)

2. Cài CSM Client trên máy trạm: chạy file setup.exe trong bộ cài đặt CSM Client sau khi tải về.

Xem Clip hướng dẫn cài đặt trên máy Trạm (CSM Client)
Lưu ý: Bạn phải nhập đúng địa chỉ IP máy chủ khi cài đặt
(hoặc thay đổi địa chỉ IP máy chủ tại nút Tùy Chọn trên giao diện CSM Client)


Clip hướng dẫn cài đặt CSM:
Hướng dẫn cài đặt MySQL mặc định
Tai đây: http://csm.zing.vn/user-guide/huong-...L-mac-dinh.htm

Hướng dẫn cài đặt MySQL tùy chọn
Tai đây: http://csm.zing.vn/user-guide/huong-...L-tuy-chon.htm
Hướng dẫn cài đặt CSM server trên máy chủ
http://csm.zing.vn/user-guide/huong-...-CSMServer.htm

Hướng dẫn cài đặt CSM Client trên máy trạm
http://csm.zing.vn/user-guide/huong-...-CSMClient.htm

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm CSM Server
http://csm.zing.vn/user-guide/NangCapCSM432/Update.htm

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm CSM
http://csm.zing.vn/user-guide/huong-...ang-ky-CSM.htm

Hướng dẫn gỡ bỏ MySQL
http://csm.zing.vn/user-guide/GoBoMy...emoveMySQL.htm

Hướng dẫn thay đổi IP Server và tài khoản Admin CSM Client
http://csm.zing.vn/user-guide/huong-...-CSMClient.htm


Clip Hướng dẫn sử dụng CSM:
Download hướng dẫn sử dụng CSM
http://csm.vinagame.com.vn/FileHuong...xe/CSMHelp.zip

Hướng dẫn cách tạo tài khoản quản trị (Admin) CSM
http://csm.zing.vn/user-guide/tao-ta...an-tri-CSM.htm

Hướng dẫn cách tạo hội viên
http://csm.zing.vn/user-guide/TaoHoi...ivien_demo.htm

Hướng dẫn cách tạo nhân viên
http://csm.zing.vn/user-guide/TaoNha...nvien_demo.htm

Hướng dẫn cách tạo thẻ hội viên tự động
http://csm.zing.vn/user-guide/TaoThe...udong_demo.htm

Hướng dẫn cách thay đổi giá tiền giờ
http://csm.zing.vn/user-guide/ThayDo...nhgia_demo.htm

Hướng dẫn cách thêm dịch vụ
http://csm.zing.vn/user-guide/ThemDi...ichvu_demo.htm

Hướng dẫn cách thêm nhóm khách
http://csm.zing.vn/user-guide/ThemNh...khach_demo.htm

Hướng dẫn lưu trữ và phục hồi dữ liệu CSM
http://csm.zing.vn/user-guide/Backup...euCSM_demo.htm


Game Menu:
Hướng dẫn cập nhật Game
http://csm.zing.vn/user-guide/game-m...-nhat-game.htm

Hướng dẫn kết nối thư mục game VNG
http://csm.zing.vn/user-guide/game-m...c-game-vng.htm

Hướng dẫn triển khai game
http://csm.zing.vn/user-guide/game-m...-khai-game.htm

Xem thêm các chủ đề liên quan: