ATDC v2 - Tự động phá băng thông Dcom 3G Viettel


Chú ý:
  • Tool chỉ hỗ trợ các loại Dcom 3G Viettel Huawei: Đã test: E173eu-1; Chưa test: E1750, E1752.
  • Bác nào có ZTE (MF190s), hoặc các loại USB 3G tương tự có thể unclock băng thông theo cách truyền thống, kể cả Mobi hay Vina. Ở gần KTX mà cần tool thì cho em mượn mấy bửa để code giúp.

Giới thiệu & Tính năng:
  • ATDC có thể thay thể phần mềm DCom, thực hiện một số tính năng cơ bản như: Kết nối mạng, Cấu hình mạng (Chỉ GSM, Ưu tiên UMTS,...), Kiểm tra tài khoản (*101#,*102#), Nạp tiền (*100*xxxx...#). Và đặc biệt nhất là Tự Động Unclock Băng Thông Khi Bị "Bóp" của gói MCTĐ(Đã test)MIMAX(Chưa test). Nếu cần SMS thì thêm vào cũng được.
  • Nói về cái "Auto" tý: Như đã biết có 2 loại sóng là : HSPA (MAX SPEED)HSDPA (LOCKED SPEED). Nên tính năng Auto sẽ được gọi khi sóng chuyển về HSDPA, không quan trọng là 200MB or 20MB gì cả.
  • ATDC chạy ẩn, không làm "phiền màng hình" như tool này: http://www.vn-zoom.com/f77/tools-aut...b-2112128.html

Hướng dẫn sử dụng
  • Thoát hoàn toàn phần mềm Dcom (Tốt nhất vô [Công cụ]->[Tùy chọn]->[Tổng quát]: Bỏ chọn [Khởi chạy khi Window khởi động] và [Khởi chạy khi thiết bị có hiệu lực])
  • Mở ATDC lên. Lưu tùy chọn "Auto" (Nếu chưa);
  • Chọn Connect.
  • Xong.
(Bạn có thể tắt Auto về chế độ thông thường bằng cách chọn các tùy chọn khác)

*Một số máy lúc khởi động ATDC sẽ báo lỗi và hiện một cái InputBox(Port) để nhập cổng:Computer Management -> Device Manager -> Port (COM & LPT), Tìm đền "Mobile Connect - PC UI Interface (xxxx)".Nhập xxxx vào InputBox (trường hợp này là: "COM3") -> OKDownload cập nhật mới nhất (22/08/2012): http://www.mediafire.com/?byvq7z5adph2d
(.Net v4.0)

Xem thêm các chủ đề liên quan: